Kända Pirater från förr - Schoolbook - Liber AB © Anders Nyberg 2012