Fille och Gonkan hos sjörövarna- Natur & Kultur - 2013

© Anders Nyberg 2013